10 Nisan 2012 Salı

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ROLÜ


BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AMACI

Bilgisayar destekli eğitimin amacı, eğitimi
bireyselleştirmektir. Bilgisayar destekli
eğitim, diğer eğitim ortamlarından farklı
özelliklere ve farklı değişkenleri kontrol
edebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca
bilgisayar destekli eğitimde, öğretmen ve
öğrencilerin mekândan bağımsız, kişiden
bağımsız, zamandan bağımsız olarak
bilgisayar teknolojilerini eğitim-öğretim
amaçları doğrultusunda kullanmalarını da
amaçlamaktadır.
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ROLÜ

Çocukların 3-4 yaşından itibaren yetişkin rehberliğinde bilgisayarla tanışabileceğini
belirten uzmanlar, bilgisayarların çocuklar üzerindeki etkisi içinde,okulöncesi dönemde
eğlendirirken öğretmek ya da öğretirken eğlendirmek temel ilke olmalıdır. Bu ilke
öğrenmeyi zevkli kılacaktır.Gelişmeye uygun bilgisayar yazılımlarının ve internet sitelerinin seçilmesi çok önemlidir ve bilgisayarla müfredat birbirine entegre edildiğinde bunun çocuklara çok faydalı olacağı belirtilmektedir.
Yapılan araştırma sonucundan da görüldüğü üzere okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim yönteminin, mevcut olarak uygulanan geleneksel eğitim yöntemine göre daha etkili olduğu, elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla zaman ilerledikçe ve bilgisayarın hayatımızda oynadığı rol arttıkça, tüm okullarda bilgisayar kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Okullarda bilgisayarla eğitme yani bilgisayar destekli eğitime daha fazla zaman ayrılması için baskılar oluşacaktır. Bu yüzden bilgisayarlar, ders programlarına en iyi ve en çok yarar sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir.

Bu makale okul öncesi dönemde ve daha sonraki eğitim dönemlerinde bilgisayar destekli eğitimi desteklemiş, bilinçli ve yarar sağlayacak şekilde kullanıldığında eğitim ve öğretime olumlu katkısı olacağını vurgulamaktadır.Ahmet Ömer KACAR* , Nurettin DOĞAN**  2007
(*) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, ANKARA
(**)Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Bölümü, ANKARAKAYNAKLAR
[1] Yaşar, Ş., Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004.

[2] Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, No:4, Ankara, l979.

[3] Ömeroğlu E., M.E.B. Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Anne Eğitimi
Kurslarına Genel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Ankara, 1997.

[4] Tuğrul, B., “Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitiminin Önemi”, Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:62, 2005, 1-3.

[5] Küçükturan, G., “Okul Öncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji”, Milli
Eğitim Dergisi, Sayı:157, 2003, 1.

[6] Turan, F., “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Programının
Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder